Privacyverklaring

 

1. Algemene instructies

De navolgende instructies geven een kort overzicht weer, wat er met uw persoonsgebonden gegevens gebeurt, indien u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die op u, persoonlijk, traceerbaar zijn. Uitgebreide informatie aangaande het thema Privacy is in de onderstaande beschrijving samengevat.

 

Het verzamelen van gegevens op/via onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens op deze website?

- De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. De contact gegevens staan op de site vermeld.

 

Op welke manier registreren wij uw gegevens?

- De gegevens die u aan ons bekend maakt worden verzameld. Het kan hier gaan om gegevens die u op een contactformulier aangeeft.

- Andere gegevens worden automatisch tijdens het bezoek aan de website door onze IT-systemen vastgelegd. Hoofdzakelijk zijn dit technische gegevens (bijv. Internetbrowser, gebruikerssysteem of de tijd van de benadering van de site). De registratie gebeurt automatisch zodra u van de site gebruik maakt.

 

Voor welk doel gebruiken wij uw gegevens?

- Een deel van de gegevens wordt gebruikt om een foutloos gebruik van de website te bereiken. Andere gegevens kunnen voor een analyse van het gebruik dienen.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gebruikersgegevens?

- Te allen tijde heeft u het recht informatie bij ons in te winnen betreffende de herkomst, ontvanger(s) en gebruiksreden(en) van de in gebruik zijnde persoonsgegevens. U heeft bovenal het recht om de gegevens te corrigeren, te verbieden of door ons te laten verwijderen. U kunt zich te allen tijde voor verdere vragen betreffende ons privacy beleid via het vermelde adres aan ons wenden. Verder staat het u vrij om bezwaar bij de hiervoor aangewezen instanties aan te tekenen.

 

2. Algemene instructies en verplichte informatie

 

Privacy

- De operator van de site gaat op een verantwoorde en plichtsgetrouwe wijze met uw persoonsgegevens om. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en houden ons aan de hiervoor geldende wettelijke voorschriften en aan deze privacyverklaring.

- Zodra u deze website gebruikt worden er diverse persoonsgebonden gegevens geregistreerd. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring geeft een nadere uitleg welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gegevens gebruiken. Ook geeft het een toelichting met welke reden(en) dit gebeurt.

- Wij maken u erop attent dat dataverkeer ( bijvoorbeeld communicatie per e-mail ) een risico met zich meebrengt. Een risicovrije beveiliging van data waarbij inbreuk door derden onmogelijk is, is niet mogelijk.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van privacygevoelige gegevens:

- Algemeen verantwoordelijk is de natuurlijke of juridische entiteit die alleen of gemeenschappelijk over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens beschikt.

- Voor deze website is verantwoordelijk:

 

neska Container Line B.V.

Laan der Verenigde Naties 89

NL-3316 AK Dordrecht

 

Telefoon: +31 88 8760220

E-Mail: info@neska-containerline.nl

 

Herroeping van uw verleende toestemming tot verwerking persoonsgebonden gegevens:

- Veel data verwerking processen zijn slechts met uw nadrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een afgegeven toestemming te alle tijden intrekken. Hiervoor is een aan ons geadresseerde e-mail voldoende. De wettigheid van de reeds verwerkte data tot het moment van herroeping, blijft onbetwist.

 

Recht van bezwaar:

- In het geval dat er een overtreding van de Wet op de Privacy plaats vindt heeft de betroffene het Recht van Bezwaar. Deze moet bij de voor dit doel aangewezen instantie worden ingediend.

 

Recht overdracht van data:

- U heeft het recht data, die wij op basis van uw toestemming of welke wij voor de verwerking van opdrachten geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derden in een gebruikelijke, uit te printen, format te verlangen. Indien u de directe overdracht van deze data van een andere verantwoordelijke wensen, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

 

SSL- en TLS-encryptie:

- De site gebruikt, om veiligheidsredenen en ter voorkoming van ongewenste overdracht van vertrouwelijke gegevens zoals transport- orders of aanvragen die u als gebruiker invoert, een SSL- en/of een TLS sleutel. Een versleutelde verbinding herkent u aan het symbool welke wisselt zodra u in de adresbalk wisselt van ‘https://’naar ‘https://’ en aan het verschijnen van het slotsymbool op de browser. Zodra de SSL- of de TLS-versleuteling geactiveerd is kan de data die u aan ons zendt, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, blokkeren, verwijdering

- U heeft, op grond van wettelijke voorschriften, ten alle tijden het recht op volledige informatie van de opgeslagen, persoonsgebonden gegevens, de herkomst, ontvanger, het doel van de dataverwerking en het recht op correctie, het blokkeren en/of verwijdering van deze data. Betreffende dit thema, of indien er verdere vragen zijn aangaande persoonsgegevens kunt u zich ten alle tijden wenden tot de verantwoordelijke voor deze site.

 

Weigering van reclame-mails:

- Het gebruik van e-mailadressen welke op de site worden vermeld en die niet door ons zijn aangevraagd, zijn ongewenst en de verantwoordelijke voor deze site behoud zich het recht voor om, bij toezending van ongewenste E-mail ( bijvoorbeeld Spam-E-Mail) gerechtelijke stappen te nemen.

 

3. Functionaris gegevensbescherming,

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris gegevensbescherming aangesteld, t.w.:

 

neska Container Line B.V.

Laan der Verenigde Naties 89

3316 AK  Dordrecht

 

Telefoon: +31 88 8760220

E-Mail: hr@neska-containerline.nl

 

 

4. Het verzamelen van data op onze website,

 

Cookies

 

- De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde Cookies. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies hebben als doel onze diensten gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstvelden die op uw computer achtergelaten worden en uw browser registreert.

- De meeste van de door ons in gebruik zijnde cookies zijn zogenoemde “Sessie-Cookies’. Deze cookies worden na uw bezoek aan onze site direct verwijderd. Andere cookies blijven op uw systeem opgeslagen totdat u deze verwijderd. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser, bij uw volgende bezoek, te herkennen.

- U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uit te sluiten, als ook het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de de-activering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

- Cookies die vereist zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het bieden van bepaalde functies (zoals winkelwagenfuncties) die u hebt aangevraagd, worden opgeslagen op basis van artikel 6 -1 f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring behandeld.

 

Server log bestanden

- Telkens wanneer onze internetpagina’s worden opgeroepen, verzamelt de server automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de toegangscomputer:

• Browser type en browserversie
• Besturingssysteem gebruikt
• Verwijzende URL
• Host naam van de toegangscomputer
• Tijd van het serververzoek
• IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f) GDPR, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract of een voorlopige wet te vervullen.

 

5. Gegevensverwijdering en opslagduur

 

- de persoonlijke gegevens van de betrokken personen worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de registratie is bereikt. Daarnaast kan opslag door de Europese of nationale wetgever worden geboden in EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Het blokkeren of verwijderen van de gegevens vindt ook plaats als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor een afgesloten contract of voor een contract afwikkeling.

 

6. Analyse en reclame

 

Deze website maakt gebruik van een open source webanalyseservice en gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u de website kunt analyseren. Deze website is opgeslagen op onze server. Het IP-adres is geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
Wanneer individuele pagina’s van onze website worden opgeroepen, worden de volgende gegevens opgeslagen:
(1) Twee bytes van het IP-adres van het systeem van de gebruiker, die de pagina heeft opgevraagd
(2) De gevraagde website
(3) De website van waaruit de gebruiker de gevraagde website heeft bereikt (verwijzer)
(4) De sub-pagina’s, die werden opgevraagd door de gevraagde website
(5) De duur van het bezoek aan de website
(6) Hoe vaak wordt de website opgeroepen
Cookies blijven op uw apparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.
De opslag van cookies is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze site is niet bedoeld om te worden bekendgemaakt aan derden. U kunt voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen echter niet kunnen genieten van de volledige functionaliteit van deze website.
Als u het niet eens bent met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u deze functie hier uitschakelen. In dit geval wil de opt-out-cookie uw gegevens bewaren. Als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out-cookie zal worden verwijderd. U kunt het opnieuw activeren wanneer u terugkeert naar onze site.