Nieuws

 

Maandag 3 Juli 2017

Invoering congestietoeslag vanaf 21-07-2017

In de laatste maanden heeft zich de situatie met betrekking op de afwikkeling voor de container binnenscheepvaart in de Antwerpse en Rotterdamse haven sterk verslechterd.

 

De vertragingen hebben diverse redenen en gesprekken met, onder andere, havenbedrijven en containeroverslagbedrijven worden al meerdere weken gevoerd. Ondanks de goede wil van deze gesprekspartners is het niet tot verbetering van de situatie gekomen.

 

Om de afwikkeling van de transportopdrachten volgens plan te laten verlopen zijn vaste termijn-afspraken voor de lossing van onze schepen de basis.

Doordat bij de terminals in Antwerpen en Rotterdam oponthoud en wachttijden tot meerdere dagen zijn ontstaan, is de basis voor deze goede afwikkeling weggevallen en zijn er/ontstaan er hoge, extra, kosten en is het voor ons niet langer mogelijk deze kosten te dragen.

 

Om bovengenoemde redenen zullen wij vanaf afvaartdatum 21-07-2017 een congestietoeslag van € 16,00 per container berekenen voor elke container die in de zeehaven Antwerpen of Rotterdam geladen wordt.

 

Voor alle zekerheid willen wij u erop wijzen dat wij niet aansprakelijk zijn voor kosten die uit deze vertragingen zijn ontstaan/zullen ontstaan. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor demurrage- of detention-kosten alsmede het niet kunnen aanhouden van zeebootaansluitingen.

 

Wij zullen de situatie nauwkeurig volgen en u over eventuele ontwikkelingen informeren.

 

Met eventuele vragen kunt u zich tot de u bekende aanspreekpartners van ons bedrijf wenden.

 

Wij vertrouwen op uw begrip in deze aangelegenheid.

Terug