Kom op de koffie en ontdek wat onze persoonlijke dienstverlening voor uw organisatie kan betekenen

Wij willen ons graag persoonlijk aan u voorstellen,
en met u van gedachten wisselen over logistieke concepten.

 

Bel 088 8760 220 of mail naar info@neska-containerline.nl

Wat ons betreft bent u always on time

Groen, Groener, Groenst

 

neska vermindert de CO2 uitstoot

We analyseren en verbeteren continue het logistieke proces vanuit milieu perspectief en hebben een zeer vooruitstrevend IT-systeem die verladers helpt de uitstoot van schadelijke stoffen terug te brengen. Met onze kennis en logistieke concepten kunnen we samen de Co2 uitstoot terug dringen.

 

Vervoer over water en spoor is minder belastend voor het milieu

 

Met slimme concepten zorgen we ervoor dat we het aandeel containers dat over de weg vervoerd wordt sterk reduceren door optimale verbindingen per water en/of spoor.

 

Onze lichters vervoeren ladingen die gelijk staat aan 200 tot 300 vrachtauto’s die containers vervoeren. Onze treinen rijden een lading die gelijk staan aan 50 tot 60 vrachtauto’s die containers vervoeren.

 

 

Digitaal en verantwoord werken

 

Binnen neska streven we een paperless en duurzame werkplek na. Zo wordt het grootste deel van onze processen online uitgevoerd en gaan we bewust om met energieverbuik.

Met ons strak georganiseerd en planbare netwerk heeft u meer inzicht en grip op uw planning

Planbare dienstverlening

Klanten

Uw wens staat altijd centraal en vormt het uitgangspunt van onze motivatie.

Transparant

We creëren een duidelijke en transparante keten door continu informatie uit te wisselen met alle betrokken partijen.

Track & Trace

Er is informatie beschikbaar over alle schakels in de keten via een pullconcept.

Slim vervoer

neska staat voor de meest gunstige manier van vervoeren door de mix van barge, trein & truck. Hierbij staat het reduceren van de kosten en CO2 uitstoot voorop.

Realistische planning

Alle transporten worden ingepland waarbij altijd rekening wordt gehouden met de parameters beschikbaarheid <==> Closing.

Continue verbetering

We meten continue op KPI’s, cijfers en eventuele afwijkingen zodat onze processen en dienstverlening steeds beter wordt.

neska Container Line steunt diverse goede doelen

Naast onze dagelijkse werkzaamheden vinden wij het als onderneming belangrijk om iets te doen voor onze maatschappij waar we met z’n allen in werken en leven. Door middel van gezamenlijke projecten motiveren wij onze medewerkers tot vrijwillige sociale betrokkenheid.

 

Hierbij gaat onze voorkeur uit naar projecten uit de regio. Dit loopt uiteen van het opknappen van speelplaatsen tot sponsoring sportclubs tot financiële steun voor goede doelen. Wij kiezen gezamenlijk ons volgende project uit dan is het draagvlak en de betrokkenheid het grootst.

Donderdag 25 Oktober 2018

Aanpassing van de Maut tarieven per 1 januari 2019

Vanaf 1 juli 2018 wordt de LKW-Maut in Duitsland ook op alle Bundesstraßen geheven. Daarnaast heeft de Duitse regering besloten de Maut-tarieven voor vrachtwagens per 1 januari 2019 te verhogen. Woensdag 17 Oktober 2018

Aanhoudende laagwater situatie

Vanwege de aanhoudende droogte dalen de waterstanden op de Rijn aanhoudend verder. Er wordt verwacht dat dit de komende weken zo doorgaat. Onze binnenschepen kunnen onze terminals alleen nog met extreem beperkte capaciteit aanlopen en het ziet er naar uit dat dit binnenkort alleen nog in Krefeld en Duisburg mogelijk is, omdat vanaf een pegelstand van 80 cm in Köln en een pegelstand van 40 cm in Düsseldorf, deze terminals niet meer aangedaan kunnen worden.

Donderdag 18 Oktober 2018

Laagwatertoeslag vanaf 1,60 m

Gisteren meldden wij al de aanhoudende droogte en de daardoor verder dalende waterstand. Volgens de actuele voorspellingen wordt komend weekeinde al een waterstand van 1,60 m (Pegel Duisburg-Ruhrort) bereikt. Hierdoor zijn wij genoodzaakt verdere staffels met verhoogde laagwatertoeslag te gaan berekenen.Woensdag 22 Augustus 2018

Verder dalende waterstanden

Helaas worden op basis van de huidige weersvoorspellingen, verder dalende waterstanden op de Rijn verwacht. Komend weekeinde kan de waterstand bij Pegel Duisburg-Ruhrort onder de 1,80 m zakken. Hierdoor wordt de laadcapaciteit van onze binnenschepen verder gereduceerd. Dit verhoogd niet alleen de complexiteit van onze planning, maar dwingt ons ook extra capaciteit door extra scheepsruimte in te huren.  Gezien bovenstaande zijn wij genoodzaakt verder staffels met verhoogde laagwatertoeslag te gaan berekenen.